Pracuj s nami

Zašli nám svoj životopis a staň sa súčasťou tímu, ktorý stavia budúcnosť.

Priestor formovaný s nadšením

K&C Group je mladá spoločnosť zaoberajúca sa komplexnými službami v stavebníctve. Vznikla v roku 2010 na pevných základoch dlhoročných odborných vedomostí a skúseností pod novým, mladým a dynamickým vedením. Naším cieľom je vysoká kvalita plnenia požiadaviek zákazníkov využitím vlastných personálnych a strojových kapacít.

Aktuálne projekty

Polyfunkčný objekt

Pereš Park

Trojpodlažný polyfunkčný objekt s obchodnou plochou, eassay vizwriting zázemím pre obec a ambulantným oddelením. Kompletná infraštruktúra, napojenie na siete a najmodernejšia odvetraná fasáda.

Corner House

Bytový dom

Päťpodlažný objekt s podzemným easy essay writer parkovaním, obchodnými plochami, kanceláriami a ôsmimi bytovými jednotkami. Projekt spĺňa požiadavky nízkoenergetickej stavby (A + ).

Družobný dom Slovensko - Ukrajina

Stavba na kľúč

Dokončenie hrubej stavby na kľúč do finálnych povrchov vrátane všetkých rozvodov médií. Veľkometrážny, trojpodlažný objekt.

Služby

S nami už nemusíte hľadať odborníkov na každý typ stavebnej činnosti. Spektrum našich služieb zahŕňa všetko potrebné od návrhu projektu až po jeho realizáciu.

Inžinierska činnosť

Odbremeníme Vás od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na realizáciu investičného zámeru. Zabezpečíme všetky potrebné odborné posudky a podklady pre rôzne povolenia (územné rozhodnutie, stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie).

Dohodnúť stretnutie

Pozemné staviteľstvo

Zaoberáme sa výstavbou štandardných rodinných domov, bytových domov, polyfunkčných veľkometrážnych objektov i priemyselných areálov, podliehajúcich všetkým platným normám a bezpečnostným požiadavkam.

Dohodnúť stretnutie

Líniové stavby

Venujeme sa výstavbám kompletných infraštruktúr, prístupových komunikácií, vedeniu elektronických komunikačných sietí, ale aj stavbe ochranných hrádzí.

Dohodnúť stretnutie

Zemné práce

Zabezpečujeme prieskum a založenie stanoviska, výkopové práce a úpravy terénu, stavbu oporných múrov, zachytávanie svahu a riešenia podzemnej vody.

Dohodnúť stretnutie

Obytný súbor – Malá Ida

Súčasťou tohto projektu bola výstavba 16 rodinných domov s kompletnou infraštruktúrou – prístupovými komunikáciami a elektrickým kúrením.

Čitať

Bytový dom “Byty pri plavárni”

Výstavba moderného bytového domu s dvomi podzemnými podlažiami na parkovanie a 5 nadzemnými podlažiami začala v júni 2014.

Čitať

Pereš park

Trojpodlažný polyfunkčný objekt s obchodnou plochou, zázemím pre obec a ambulantným oddelením. Kompletná infraštruktúra, napojenie na siete a najmodernejšia odvetraná fasáda.

Čitať