Misia

Naše poslanie môžeme zhrnúť do troch cieľov:
· byť dôveryhodným partnerom pre odberateľov.
· férovým zamestnávateľom a staviteľom.
· ktorý chráni životné prostredie.

Chceme, aby náš úspech odrážali kvalitné dodávky a služby pre odberateľov, ktorí sa na nás môžu spoľahnúť. Našim zamestnancom chceme poskytovať výhodné pracovné podmienky s dôrazom na BOZP. Za rovnako dôležité považujeme to, aby našou prácou netrpelo životné prostredie, a aby sme neustále zvyšovali počet nízkoenergetických stavieb. Predchádzať problémom je zodpovednejšie a lacnejšie, ako riešiť ich následky.

Príhovor

Vážení priatelia, návštevníci,

vítame Vás na webovej stránke spoločnosti K&C Group. Naša spoločnosť je mladá a ambiciózna, a tým aj najlepšie predurčená plniť Vaše smelé nápady a požiadavky. Stojíme na pevných základoch, čo v našom prípade nie je klišé. Máme za sebou roky rôznorodých projektov, úspechov aj prekonaných prekážok, vďaka čomu budeme najlepším partnerom Vašej stavby. Najdôležitejšou vlastnosťou našej práce a našich komplexných stavebných služieb je vízia - schopnosť vidieť vo Vašom projekte budúcu úspešnú stavbu. Budeme radi, keď túto víziu spoločne naplníme.

Asmir Cilovič
CEO K&C Group
Služby

S nami už nemusíte hľadať odborníkov na každý typ stavebnej činnosti. Spektrum našich služieb zahŕňa všetko potrebné od návrhu projektu až po jeho realizáciu.

Inžinierska činnosť

Odbremeníme Vás od čo najväčšieho množstva úkonov, ktoré sú potrebné na realizáciu investičného zámeru. Zabezpečíme všetky potrebné odborné posudky a podklady pre rôzne povolenia (územné rozhodnutie, stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie).

Dohodnúť stretnutie

Pozemné staviteľstvo

Zaoberáme sa výstavbou štandardných rodinných domov, bytových domov, polyfunkčných veľkometrážnych objektov i priemyselných areálov, podliehajúcich všetkým platným normám a bezpečnostným požiadavkam.

Dohodnúť stretnutie

Líniové stavby

Venujeme sa výstavbám kompletných infraštruktúr, prístupových komunikácií, vedeniu elektronických komunikačných sietí, ale aj stavbe ochranných hrádzí.

Dohodnúť stretnutie

Zemné práce

Zabezpečujeme prieskum a založenie stanoviska, výkopové práce a úpravy terénu, stavbu oporných múrov, zachytávanie svahu a riešenia podzemnej vody.

Dohodnúť stretnutie

Vedenie spoločnosti

Za našou prácou stojí rozsiahly tím odborníkov s rovnakým poslaním - pracovať zodpovedne a vytrvalo, aby spoločne vytvorili niečo kvalitné a trvácne.

Asmir Cilovič
konateľ
Almir Cilovič
projektový manažér